Underhåll av taket

Efter man har lagt nytt tak är det även viktigt att det underhålls, på detta sätt kan man hitta möjliga problem och se till att fixa dem innan det behövs göras större ingrepp.

961459-roofing-tile

På senare tid har många fastighetsägare upplevt att fastighetsomkostnaderna har gått upp, och just därför är det viktigt att se över sina drifts- och underhållsutgifter.

Då många har känt att de inte alltid har pengar kvar för regelbundet uppehåll av sitt hus, har det hänt att de skjuter upp underhållet till kommande år. På grund av detta finns det många fall av skador som annars kunde ha förhindrats, som rötskadade fönster, mögelskador och läckande låglutande tak.

Först och främst bör man göra en visuell kontroll av taket en gång om året. Då räcker det för det mesta att man ställer upp en stege för att komma lite närmare. En mer noggrann kontroll bör göras var femte år, eller vartannat år efter att garantitiden gått ut.

Hängrännor, stuprör och vinkelrännor ska även de kontrolleras och rengöras varje år. Vatten som sitter kvar i igensatta stuprör kan annars orsaka korrosionsproblem.

Har man tegelpannor är det viktigt att även lyfta på pannorna för att kontrollera underlagspappen. Hittar man spår av bubblor, sprickor eller glipor så är pappen skadad och måste bytas ut. Pappen är där för att stoppa vatten som tar sig förbi takpannorna. Normal livslängd på underlagspapp är omkring 30 år.

Har man däremot plåttak slipper man kolla det. Istället bör man vara noga med att se över färgen. Beroende på kvaliteten kan ett plåttak behöva målas mellan 10 och 15 år efter man lagt det. På teknikhandboken.se kan man hitta en mycket utförlig guide över olika målningsmetoder och skillnaderna mellan olika plåttak.

Det finns en hel del att tänka på när det gäller underhåll av taket, och känner man sig därför osäker är det rekommenderat att få ett expertutlåtande.