Rent vatten hemma

Här i Sverige har vi turen med att kunna få rent dricksvatten i kranen på ett enkelt sätt. De som bor i hyreshus och har kommunalt vatten brukar i stort sett aldrig få problem med vattenkvaliteten medan däremot husägare som har egen brunn måste tänka ett snäpp längre för att alltid se till att få rent vatten. Det är husägaren själv som ansvarar för kvaliteten på vattnet.1666537-filling-glass-of-tap-waterSkulle föroreningar förekomma innebär det dock inte att du inte kan dricka från din brunn. Det går i de flesta fall att få ett bra dricksvatten med hjälp av vattenfilter, dessa går att köpa från specifika återförsäljare. Beroende på vad du vill rena ditt vatten från så kan du välja mellan flera varianter av filter. Det finns bland annat arsenikfilter, avhärdningsfilter, kombifilter och filter som minskar järnhalten i vattnet.Att välja vilket vattenfilter du behöver och vilken typ av rening som krävs innebär att du först måste ta ett vattenprov. Du kan beställa provflaskor på nätet, men även kontakta din kommun och be dem om hjälp att kontakta ett analysföretag. Beroende på storleken på hushållet finns det flera alternativ att välja mellan och för det mindre hemmet kan det räcka med ett patronfilter, medan de större hushållen som har en större vattenförbrukning kan behöva investera i ett sandfilter.Ibland kan husägare erbjudas vattenanalyser om det i området förekommer exempelvis högs halter av något som inte är bra för människor att få i sig, vilket skett i exempelvis Herrljunga. Det är alltid bra att göra dessa analyser om man blir rekommenderad att göra dem, även om du får stå för kostnaden själv. Rent vatten är en förutsättning för god hälsa.