Håll huset varmt med en värmepump

Allt eftersom att elen och andra uppvärmningsformer har blivit dyrare har alternativa lösningar blivit allt mer populära. De vanligaste är antagligen någon form av värmepump, här går vi igenom två av de vanligaste typerna.

investera i uppvärmningen

Alla värmepumpar fungerar på det sättet att dom koncentrerar värmeenergi som ett ställe och transporterar det till ett annat. Rent tekniskt fungerar det ungefär som ett kylskåp, det som skiljer är att man väljer att använda sig av värmen från processen istället för kylan.

Jordvärme

Med en jordvärmepump tar man reda på värmen som finns lagrad i jorden genom slangar som läggs ner ca 1 meter ner i marken. Då marken kan frysa och förlora sin värme ganska enkelt så är det mest passande i lite varma klimat, i Sverige betyder det framförallt södra men även mellersta Sverige. För att få ut en bra effekt krävs det även att man lägger ut väldigt mycket slang och täcker en stor yta jord. Detta innebär mycket grävande och gör att det oftast är mer passande för nybyggen än som en uppgradering av befintligt hem.

Bergvärme

I bergvärmen väljer man att istället för att nyttja värmen lagra i den ytliga jorden nyttja den lagrade värmen i grundvattnet och berggrunden. I Sverige så har vi en förhållandevis konstant grundvattentemperatur på ca 6-8 grader vilket gör det till en säker värmekälla så länge vattencirkulationen är tillräckligt bra. Om grundvattnet står för still eller delen av systemet som är i kontakt med det är för kort kan processen sänka temperaturen så mycket att vattnet fryser till is. Om detta blir ett för stort problem så att det inte hinner tina under sommaren så kommer isklumpen att växa år efter år för att till slut göra det omöjligt att utvinna energi ur det borrade hålet.

För att komma ner till den nivån som krävs så behöver man oftast borra någonstans mellan 100 till 200 meter ner i marken beroende på hur berggrunden och grundvattnet är placerat.

Om man är intresserad av att veta mer eller ha hjälp att installera något av alternativen så bör man ta kontakt med något företag som har kunskap om alla alternativen. Då kan man få hjälp att komma fram till vilket som är det bästa alternativet för just ditt hem.